Artikel afbeelding

Kinderyoga

Onze kinderen moeten steeds meer met stress kunnen omgaan. Ze moeten presteren op school, tijdens het sporten en bij uitvoeren van andere hobby's. Er is vaak geen ruimte meer om kind te zijn, te spelen en te ravotten. Deze tekortkomingen uiten zich vaak in een teruggetrokken houding, een teveel aan energie, verzet tegen ouders of leraren, moeilijke sociale contacten en soms zelfs agressiviteit. Yoga kan hier hulp bieden.

Kinderyoga sluit perfect aan bij de leermogelijkheden en steeds grotere wordende wereld van lagere schoolkinderen. De bedoeling is bij deze leeftijdsgroep vooral om hun meer zelfvertrouwen te geven en om hun te leren met hun eigen en andermans gevoelens om te gaan. Ook hier wordt in een groep met fantasie en visualisatie "gewerkt" en vooral plezier gemaakt.

Voordelen van kinderyoga

 • Verhoogt concentratie (ook bij kinderen met ADD en ADHD)

 • Verbetert de motorische vaardigheden

 • Positieve uitwerking op creativiteit en geheugen

 • Verhoogt stressbewustzijn en ontspanning

 • Verbeterd de lichaamshouding

 • Verbetert de fysieke conditie en verlaagt de frequentie van ziektes

 • Verbetert psychosomatische klachten (zoals bvb buikpijn, vermoeidheid, hoofdpijn)

 • Vermindert angst, stress en de kans op depressie

 • Afname van de ademhalingssnelheid

 • Meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld

 • Meer evenwichtig gedrag als reactie op stress
 • Minder pestgedrag en agressie

 • Kinderen worden rustiger en zijn emotioneel meer in balans

 • Verhoogde motivatie, aandacht en plezier

Op August 3, 2017